Tin tức & sự kiện

HỘI NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NHỮNG SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ...


Sáng ngày 15/05/2017 trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 và hỗ trợ trợ tiền học phí và các khoản kinh phí khác theo quy định cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Trưởng các khoa, Trưởng phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Đào tạo, Công tác CT&QL sinh viên, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên.

Hội nghị đã thống nhất xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho 129 sinh viên trong đó số sinh viên đạt học bổng loại Xuất sắc là 78 em, sinh viên đạt học bổng loại Giỏi là 51 em.

Để khuyến khích các em là Cán bộ lớp, Cán bộ Đoàn Nhà trường cộng điểm cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn, cụ thể như sau: Lớp trưởng 0,16 điểm, Lớp phó 0,08 điểm, Bí thư chi đoàn 0,12 điểm.

Tổng số tiền học bổng khuyến khích học tập là: 139.300.000 đồng.

Hỗ trợ tiền học phí và các khoản kinh phí khác theo quy định cho 05 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền là: 22.500.000 đồng.

line

Thông tin khác