Tin tức & sự kiện

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Sáng ngày 29/3/2019, khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài: “Nghiên cứu áp dụng mô hình học tập kết hợp mạng xã hội Edmodotrong dạy học một số học phần đại cương cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt trì” do Th.S Nguyễn Thanh Hải làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong khoa.

Th.S Nguyễn Thanh Hải đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung đề tài. Trong đó, tác giả nhấn mạnh những nội dung sau: Nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn của các ứng dụng học tập trực tuyến trong đổi mới dạy và học hiện nay, trong đó thông qua phân tích so sánh ưu, nhược điểm của các hình thức để tập trung làm rõ lí do tại sao lựa chọn ứng dụng Edmodo; nghiên cứu tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng Edmodo. Mặc dù Edmodo gần với giao diện Facebook đã rất quen thuộc, nhưng do mục đích nhà phát triển hướng tới là mạng xã hội giáo dục mang tính toàn cấu, nên chỉ có giao diện Tiếng Anh. Chính vì vậy cần phải được tìm hiểu kỹ các chức năng và cách thức vận hành để phát huy hết ưu thế của ứng dụng; xây dựng “Hệ thống học tập trực tuyến Edmodo cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” với các lớp học theo các học phần đại cương và Bồi dưỡng kiến thức văn hóa phổ thông. Tập trung ở nhóm 3 môn học tự nhiên Toán, Lý, Hóa trung học phổ thông và các học phần đại cương liên quan 3 môn này. Ngoài ra tạo liên kết mở rộng trao đổi học tập đối các học phần khác, các kỹ năng,... Đối tượng áp dụng là sinh viên năm thứ nhất của trường; thử nghiệm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của giải pháp đưa ra; xử lý thống kê các số liệu và rút ra kết luận.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa to lớn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học nói chung và trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng. Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài./.

 

line

Thông tin khác