Tin tức & sự kiện

KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 12 tháng 3 năm 2019, khoa Kinh tế tổ chức seminar 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) nhằm nâng cao kỹ năng kế toán thực tế tại doanh nghiệp xây dựng cho sinh viên” do Th.S Vũ Thị Phương Lan làm chủ nhiệm; đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ CSDL nhằm nâng cao kỹ năng kế toán thực tế tại doanh nghiệp sản xuất cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” của chủ nhiệm đề tài Th.S Tạ Thị Minh Thu.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong khoa.

Th.S Vũ Thị Phương Lan đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ CSDL nhằm nâng cao kỹ năng kế toán thực tế tại doanh nghiệp xây dựng cho sinh viên”. Trong đó, tác giả nhấn mạnh công việc kế toán xây dựng: bám sát vào bảng bóc tách chi phí để theo dõi việc đưa chi phí nguyên vật liệu vào công trình theo định mức quy định; lập và theo dõi bảng lương nhân công theo tiến độ thi công thực tế; theo dõi chi phí máy thi công, nhân công vận hành máy theo từng công trình; tập hợp, phân bố chi phí và tính giá thành từng công trình, hạng công trình; lập báo cáo thuế, tài chính; sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học; xử lý các công việc liên quan.

Th.S Tạ Thị Minh Thu báo cáo nội dung đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ CSDL nhằm nâng cao kỹ năng kế toán thực tế tại doanh nghiệp sản xuất cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” và nhấn mạnh những nội dung nghiên cứu sau: nghiên cứu nội dung và quy trình hạch toán kế toán các phần hành trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 tại một doanh nghiệp sản xuất; nghiên cứu, xây dựng và sưu tầm chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ và nhập liệu các chứng từ phát sinh đã xây dựng vào phần mềm kế toán ; In chứng từ kế toán và sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Kết quả nghiên cứu của 2 đề tài có ý nghĩa lớn đối với việc thực hành các kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán, giúp sinh viên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong vòng ba năm tài chính và sẽ dễ dàng tiếp cận công việc cũng như kiếm thêm thu nhập từ việc nhận làm báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp không có kế toán.

Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở, các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài. Buổi seminar thực sự có ý nghĩa đối với giảng viên của đơn vị, qua buổi seminar các đồng chí đã trao đổi về kinh nghiệm cũng như phương pháp giảng dạy để nâng cao hơn nữa năng lực của bản thân./.

line

Thông tin khác