Tin tức & sự kiện

KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC SEMINAR BÁO CÁO KHOA HỌC


Ngày 16/5/2019, khoa Kỹ thuật Phân tích tổ chức seminar báo cáo khoa học. Đề tài “Nghiên cứu xác định chọn lọc điện hóa axit uric trên điện cực biến tính nano compozit Gr/PDA-Cu/CuNPs” do NCS Bùi Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong khoa.

NCS Bùi Thị Phương Thảo đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung. Trong đó, tác giả nhấn mạnh: Điện cực biến tính GC/Gr/PDA/CuNPs được chế tạo thành công theo điều kiện đã được tối ưu; Điện cực có đáp ứng chọn lọc và ổn định cao với UA; Điện cực GC/Gr/PDA/CuNPs đạt giới hạn phát hiện với UA tại 3,9 µM và tuyến tính trong khoảng từ 11,9 - 393 µM; Điện cực đã được ứng dụng xác định UA trong mẫu nước tiểu theo phương pháp thêm chuẩn với kết quả thu được có độ chính xác và tin cậy cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hành các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Kỹ thuật Phân tích.

Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài. Buổi seminar thực sự có ý nghĩa đối với giảng viên của đơn vị, qua buổi seminar các đồng chí đã trao đổi về kinh nghiệm cũng như phương pháp giảng dạy để nâng cao hơn nữa năng lực của bản thân./.

line

Thông tin khác