THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì