Tin tức & sự kiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 04/10/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Đàm Thị Thanh Hương đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải đỏ từ công nghiệp sản xuất thuốc nổ TNT”.

Để xử lý nước thải đỏ các nhà khoa học đã nghiên cứu, thử nghiệm nhiều giải pháp công nghệ khác nhau như sử dụng chất hấp phụ, các phương pháp sinh học, các tác nhân oxy hóa... Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra hiệu suất xử lý thấp hoặc chi phí xử lý cao, khó có thể áp dụng vào thực tế. Chính vì vậy nhóm nghiên cứu đã tập trung đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy sản xuất thuốc nổ TNT; phân tích các phương pháp sử dụng xử lý nước thải đỏ từ công nghệ sản xuất thuốc nổ TNT; xác định hiệu quả xử lý nước thải đỏ từ công nghệ sản xuất thuốc nổ TNT bằng các chất oxi hóa mạnh như Fenton, Ozone, TiO2; xác định hiệu quả xử lý nước nước thải đỏ từ công nghệ sản xuất thuốc nổ TNT bằng sự kết hợp các chất oxi hóa mạnh như Fenton, Ozone, TiO2;  xác định một vài yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý nước thải đỏ từ công nghệ sản xuất thuốc nổ TNT bằng phương pháp được chọn.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn vì đã nghiên cứu và đánh giá các thành phần ô nhiễm có trong nước thải đỏ nhà máy sản xuất TNT. Với thành phần ô nhiễm như vậy thì chỉ có các phương pháp xử lý đặc biệt như phương pháp oxy hóa tăng cường mới có khả năng xử lý. Nồng độ tối ưu của các chất oxy hóa sử dụng để xử lý 500 ml nước thải đỏ được xác định là: H2O2 20ml, FeSO4.7H2O 2g, Javen 20ml, TiO2 1g và O3 500 mg/h. Mỗi phương pháp oxy hóa tăng cường sẽ có vùng phản ứng khác nhau đối với mỗi chất ô nhiễm có trong nước thải đỏ. Do đó kết hợp nhiều phương pháp để cùng xử lý sẽ cho hiệu quả cao hơn, phương pháp có hiệu quả nhất để xử lý nước thải đỏ nhà máy Z113 là phương pháp Fenton/TiO2/O3/UV. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp Fenton/TiO2/O3/UV đã được nghiên cứu và xác định với pH = 3, tốc độ khấy 400 vòng/phút, nhiệt độ 40 oC.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài.

line

Thông tin khác