Tin tức & sự kiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM DỰ HỘI THẢO ‘ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG...


Ngày 27/7/2017, tại Hà Nội, Hội Hóa học Việt Nam (CSV), Hội đồng Trách nhiệm Xã hội các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC), với sự tài trợ của DOW Chemical Vietnam, đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam phát triển bền vững”. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình STEM 2016-2017 do CSV triển khai với sự tài trợ của DOW Chemical Vietnam. Tham gia Hội thảo có những Đại biểu đại diện:

+ Cục Hóa chất – Bộ Công thương Việt Nam.

+ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

+ Các Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Bách Khoa Hà Nội, Công nghiệp Việt Trì, Công nghiệp Hà Nội... Nơi đã và đang trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp hóa chất Việt Nam.

+ Các Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thành viên của VRCC, là nơi đã đang và sẽ tiếp nhận, sử dụng nguồn nhân lực trên.

Tại Hội Thảo, nhiều tham luận đã được các trình bày, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào các vấn đề sau:

- Phân tích những điểm đã làm tốt và chưa tốt trong việc đào tạo sinh viên ngành Hóa tại các trường đại học Việt nam hiện nay.

- Cần hoàn thiện, bổ sung những gì trong chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu nêu trên.

- Sự phối hợp giữa các trường Đại học và các chuyên gia đến từ các Doanh nghiệp Hóa chất trong công tác đào tạo nguồn nhân lực sao cho lý thuyết gắn liền với thực tiễn.

- Các chính sách, cơ chế quản lý để thu hút nguồn nhân lực tài năng phục vụ ngành Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát triển bền vững.

- Sự phối hợp giữa ba chủ thể: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐÀO TẠO - SỬ DỤNG trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Cũng tại Hội thảo, TS. Trần Thị Hằng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã trình bày báo cáo: “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT. Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất là đồng nghĩa với việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Để thực hiện được việc này cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao cả về kiến thức, ý thức và thái độ cho ngành công nghiệp này. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nâng cao nhận thức của sinh viên cần phải có sự đồng bộ từ Chính phủ, các bộ ban ngành, doanh nghiệp, nhà trường, giảng viên và bản thân người học. Hơn nữa, trong quá trình đào tạo và giáo dục, nếu đưa vào những nội dung liên quan đến hóa học xanh – chìa khóa cho sự phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất, sẽ góp phần to lớn vào việc nâng cao nhận thức của sinh viên về sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hóa chất.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, trong thời gian tới Hội Hóa học Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nhà: Đào tạo – Sử dụng – Quản lý trong lĩnh vực này.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS. Trần Thị Hằng báo cáo tại Hội thảo

(Nguồn: Hội hóa học Việt Nam)

line

Thông tin khác