Tin tức & sự kiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO


Sáng ngày 22/5/2019, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào tạo tại hội trường cơ sở Lâm Thao.

Tham dự Hội nghị có NGƯT. TS. Vũ Đình Ngọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong trường; các đồng chí lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, NGƯT. TS.Vũ Đình Ngọ nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị giao ban toàn thể cán bộ, giảng viên nhằm đánh giá các hoạt động đào tạo, hoạt động phục vụ công tác đào tạo của nhà trường trong học kỳ I và giai đoạn 1 của học kỳ II năm học 2018 – 2019, đồng thời trao đổi và thống nhất một số điểm lớn, đó là: Thứ nhất, ổn định về tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, giảng viên, người lao động về tình hình đất nước, ngành giáo dục và nhà trường; cán bộ, viên chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước, Bộ giáo dục – Đào tạo trong thời gian tới. Thứ hai, nhìn nhận lại những thành tựu và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ đào tạo, từ đó tìm biện pháp khắc phục. Thứ ba, xây dựng môi trường giáo dục tốt, thân thiện, lành mạnh tạo điều kiện tối đa cho người học đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền vững của nhà trường.

Tại Hội nghị, TS. Lê Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường quán triệt một số vấn đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của nhà trường, đồng thời phổ biến các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đồng chí nhấn mạnh: cán bộ, viên chức trong trường cần nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của các Bộ, ngành có liên quan đặc biệt về vấn đề giáo dục, đào tạo; đoàn kết, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019.

Tiếp theo chương trình của Hội nghị, TS. Trần Thị Hằng – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo sơ kết các hoạt động trong công tác giảng dạy, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, công tác khảo thí, công tác nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên trong thời gian vừa qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận về những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường,…

Kết thúc Hội nghị, NGƯT. TS. Vũ Đình Ngọ đã kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong thời gian tới như sau:

1. Toàn trường cần làm tốt công tác tuyển sinh;

2. Giảng viên trong trường tích cực tham gia các cuộc thi: Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Thiết kế video clip bài giảng năm 2019; tổ chức tốt các hoạt động đánh giá sau thực tập và hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp;

3. Các khoa, bộ môn tổ chức đánh giá lại hoạt động giảng dạy, phục vụ đào tạo trong thời gian qua từ đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới;

4. Toàn trường thực hiện phong trào tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm điện, nước, hóa chất thực hành, thí nghiệm,…;

5. Các đơn vị trong trường phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động;

6. Phòng Quản lý đào tạo và các phòng chức năng chuẩn bị tốt kế hoạch đào tạo cho khóa tuyển sinh năm 2019.

line

Thông tin khác