Trang chủTuyển sinh

Tuyển sinh

rss feed

Thông báo số 161/TB-ĐHCNVT ngày 25/11/2019. Tuyển sinh đào tạo văn bẳng 2 đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.

Thông báo số 161/TB-ĐHCNVT ngày 25/11/2019. Tuyển sinh đào tạo văn bẳng 2 đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.

Thông báo số 160/TB-ĐHCNVT ngày 25/11/2019. V/v tuyển sinh liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.

Xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường năm 2019

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

 Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

Tuyển sinh liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

 Tuyển sinh liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH THẠC SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH THẠC SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019