Trang chủTuyển sinh

Tuyển sinh

rss feed

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NGÀNH HỌC ĐẦY TIỀM NĂNG TRONG XU THẾ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NGÀNH HỌC ĐẦY TIỀM NĂNG TRONG XU THẾ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

KHOA ĐIỆN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

KHOA ĐIỆN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Khoa Kỹ thuật Phân tích – Nơi chắp cánh những ước mơ

Khoa Kỹ thuật Phân tích – Nơi chắp cánh những ước mơ

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2018

Thông báo TS văn bằng 2 ĐH chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo TS văn bằng 2 ĐH chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo TS liên thông lên ĐH hệ chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo TS liên thông lên ĐH hệ chính quy đợt 2 năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ VĂN BẰNG 2 ĐỢT 1 NĂM 2018

KẾ HOẠCH ĐÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ VĂN BẰNG 2 ĐỢT 1 NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 năm 2018