Trang chủTuyển sinh

Tuyển sinh

rss feed

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề lên Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015

Căn cứ Quyết định số 3133/QĐ-BGDĐT, ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT về việc cho phép Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề lên trình độ đại học. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015 

Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015 như sau:

Thông báo Xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015

Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015