Trang chủTuyển sinh

Tuyển sinh

rss feed

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Hóa học 

Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2015 (từ ngày 25/9/2015 đến 15/10/2015)

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chỉ tuyển tuyển sinh năm 2015. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2015 như sau

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ hai hệ chính quy năm 2015

Căn cứ Quyết định số 4627/BGDĐT-GDĐH, ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ hai hệ chính quy

Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - đại học, cao đẳng nghề - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015

Thông báo Tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - đại học, cao đẳng nghề - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2015 (từ ngày 11/09/2015 đến 21/09/2015)

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chỉ tuyển tuyển sinh năm 2015. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển bổ sung đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2015 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề lên Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015

Căn cứ Quyết định số 3133/QĐ-BGDĐT, ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT về việc cho phép Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề lên trình độ đại học. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015 

Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015 như sau:

Thông báo Xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015

Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015