Giới thiệu

Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ như sau:

I. Ban Thường vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách công việc

1

Nguyễn T. Ngọc Quỳnh

Chủ tịch Công đoàn

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường;

–  Trực tiếp tổ chức thực hiện mảng công việc “tổ chức, tài chính, chính sách”;

– Đại diện cho Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề xuất thảo luận với Ban Giám hiệu, Đảng ủy trường về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn trường;

– Phụ trách công tác đối ngoại;

– Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên;

– Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của các Công đoàn viên;

– Chủ tài khoản, quản lý vấn đê thu chi quỹ Công đoàn trường;quỹ “vì đồng nghiệp”

– Chỉ đạo lập các báo cáo định kỳ, đột xuất của công đoàn.

– Tổ chức thực hiện công tác của ban Chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền;

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công;

2

Trương Minh Chính

Đào Thị Lan

Phó chủ tịch Công đoàn

– Tổ chức thực hiện công tác của ban Chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền;
– Phụ trách công tác chính sách, pháp luật;
– Chỉ đạo tổ chức các buổi hội nghị sơ kết, tổng kết các mặt hoạt động của Công đoàn Trường;
– Phụ trách công tác đời sống, thăm hỏi động viên CNVCLĐ khi gặp khó khăn;
– Trưởng Ban nữ công;

3

Nguyễn Dắc Nam

UVBTV

– Phụ trách Ủy ban Kiểm tra và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công

4

Đỗ Mai Thanh

UVBTV

– Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục;
– Phụ trách công tác Tuyên giáo và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

II. Các ban công tác

 

STT

BAN CÔNG TÁC

CÁC THÀNH VIÊN

1

Thi đua, khen thưởng

– Trương Minh Chính ( Trưởng bản)

– Phạm Thái Hưng
– Hoàng Thị Vân An

2

Chuyên môn

– Nguyễn Đắc Nam (Trưởng ban)
– Đỗ Cao Minh
– Mạc Đình Thiết
– Nguyễn Thị Huệ

– Đinh Thị Vân Anh

– Đỗ Thị Mai Thanh

3

Nữ công

– Đào Thị Lan(Trưởng ban)
– Đỗ Thị Mai Thanh
– Bùi Thị Thơi
– Trần Thị Thu Hà
– Hoàng Thị Vân An
– Đinh Thị Vân Anh
– Nguyễn Thị Huệ

4

Hoạt động Văn hóa văn nghệ  Thể dục thể thao

– Mạc Đình Thiết (Trưởng ban)
– Nguyễn Đắc nam
– Đào Thị Lan
– Phạm Thái Hưng
– Nguyễn Đình Thanh
– Đỗ Cao Minh

– Lê Xuân Đông

5

Tuyên giáo

– Đào Thị Lan (Trưởng ban)
– Đỗ Thị Mai Thanh
– Phạm Thái Hưng
– Đỗ Cao Minh

6

Tài chính

– Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trưởng ban)
– Đỗ Thị Mai Thanh (Kế toán)
– Bùi Thị Thơi (Thủ quỹ)

7

Chính sách, đời sống

– Trần Thị Hà (Trưởng ban)
– Đinh Thị Vân Anh
– Bùi Thị Thơi
– Đào Thị Lan
– Hoàng Thị Vân An
– Đõ Thị Mai Thanh

– Lê Xuân Đông

8

Ban Kiểm tra

– Nguyễn Đắc Nam (Trưởng ban)

– Đặng Ngọc Định

– Lý Ô Mai

III. Ủy viên BCH phụ trách các tổ công đoàn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách tổ công đoàn

1

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Chủ tịch CĐ

QLDT+CTSV+TCHC+QT

2

Trương Minh Chính

P.Chủ tịch CĐ

CNHH+KTPT+CK+ĐIỆN

3

Đào Thị Lan

P.Chủ tịch CĐ

KT+NN+CNTT+KHCB

4

Nguyễn Đắc Nam

UVBTV

Khoa Điện

5

Đỗ Thị Mai Thanh

UV BCH

Phòng quản trị

6

Bùi Thị Thơi

UV BCH

Khoa Phân tích

7

Đinh Thị Vân Anh

UV BCH

Khoa kinh tế

8

Hoàng Thị Vân An

UV BCH

QLĐ+KHCN+TTTTTV

9

Trần Thị Thu hà

UV BCH

Khoa Cơ Bản+ LLTT

10

Nguyễn Thị Huệ

UV BCH

Khoa NN

11

Nguyễn Đình Thanh

UV BCH

Khoa Cơ khí

12

Phạm Thái Hưng

UV BCH

TCHC+TCKT

13

Mạc Đình Thiết

UV BCH

CMHH và MT

14

Đỗ Cao Minh

UV BCH

Khoa CN Thông tin

15

Lê Xuân Đông

UV BCH

CTSV và TS


Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn, phòng 105 Nhà 2 tầng

Liên hệ công tác:

ĐT: (0210) 3829 247   (thường trực Công đoàn trường)

Thành lập năm 1956

Đào tạo

  • Đào tạo trên 80.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề

Những thành tích đạt được

  • 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1960; 1964 và 1968)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhì ( năm 1985)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1997)
  • 1 Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1990)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)
  • 1 Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2006)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011)

Hợp tác

  • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia.
  • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế