Công ty TNHH Sứ Tây Sơn tuyển dụng

Hiện nay công ty đang cải tạo, nâng cấp, lắp mới thiết bị dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng gạch Ceramic. Dự kiến đầu tháng 7 năm 2011 dây chuyền 2 đi vào hoạt động với công suất 9 triệu m2/năm.

Công ty hiện đang cần tuyển dụng cán bộ quản lý công nghệ và vận hành thiết bị, cụ thể như sau:

Ngành Hóa Silicat: 25 người.

Ngành Cơ điện: 50 người.

Thông tin liên hệ: Anh Huỳnh Vân, số điện thoại: 0984.848.999