Bộ môn lý luận chính trị

1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng: Phòng 108 nhà N.

Điện thoại: 0210 3829 247

Email: khllct@vui.edu.vn

Website: vui.edu.vn

2. QUẢN LÝ BỘ MÔN

Trưởng Bộ môn: TS. Bùi Ngọc Hà

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Với đội ngũ giảng viên vững mạnh về chuyên môn, tận tâm với nghề nghiệp. Hiện nay, Bộ môn có 2 tổ môn với 10 cán bộ giảng viên (02 cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm) trong đó 100% có trình độ từ Thạc sĩ trở lên 100% cán bộ, giảng viên trong đơn vị là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Hai tổ môn trực thuộc bao gồm:

Tổ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam + TT Hồ Chí Minh:

1. Bùi Ngọc Hà – Tiến sỹ Lịch sử Đảng cộng sản VN – Trưởng BM

2. Trần Cao Quý – Thạc sĩ Lịch sử Đảng cộng sản VN – Trưởng tổ môn

3. Hoàng Thị Phương Loan – Thạc sĩ Lịch sử Đảng cộng sản VN – Giảng viên

4. Nguyễn Cẩm Nga – Thạc sĩ TT Hồ Chí Minh – Giảng viên

5. Thạch Thị Mai Hương – Thạc sĩ TT Hồ Chí Minh – Giảng viên

Tổ môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin: 

1. Tạ Duy Hùng – Thạc sĩ Lý luận PP Giảng dạy GDCT – Trưởng tổ môn

2. Đào Thị Lan – Thạc sĩ Kinh tế chính trị Mác-Lênin – Giảng viên

3. Trần Thị Trang – Thạc sĩ Triết học – Giảng viên

4. Đỗ Thị Thu Huyền – Thạc sĩ chủ nghĩa xã hội khoa học – Giảng viên

5. Lại Thị Hiếu – Thạc sĩ Kinh tế chính trị Mác-Lênin – Giảng viên

4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Được hình thành từ năm 1997 với tư cách là một bộ môn trực thuộc giám hiệu, nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy các môn khoa học xã hội cho các hệ đào tạo Cao đẳng, trung cấp tại trường. Khi mới thành lập bộ môn có 06 cán bộ giảng viên với trình độ cử nhân là chính. Đến năm 2005 phát triển thành một khoa với đội ngũ giảng viên ngày càng đông về số lượng, mạnh về chuyên môn đảm nhận vai trò giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Nhà trường đến năm 2006 khoa phát triển thêm về số lượng giảng viên và hình thành khoa Kinh tế, đến năm 2008 mang tên Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo của Nhà trường, được sự quan tâm của Ban giám hiệu toàn thể cán bộ giáo viên trong khoa đã được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, số cán bộ có trình độ Thạc sĩ trong khoa ngày càng nhiều, nhu cầu đào tạo của Nhà trường ngày càng lớn. Năm 2009 Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định đổi tên Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa lý luận chính trị. Đến năm 2013 đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường, Hiệu trường Nhà trường ra quyết định đổi tên Khoa Lý luận Chính trị thành Bộ môn Lý luận chính trị. Đến nay Bộ môn Lý luận Chính trị đã phát triển thành một Bộ môn độc lập. Với thành tích đạt được như sau:

Năm học 2005 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hóa chất

Năm học 2006 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Năm học 2007 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hóa chất

Năm học 2008 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hóa chất

Năm học 2009 Bằng khen của BCH Công đoàn Công thương Việt nam

Năm học 2011 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

Năm học 2012 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

Năm học 2012 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm học 2013 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

Năm học 2014 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

Năm học 2015 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

Năm học 2016 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

5. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của Nhà trường.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính của Bộ môn là xây dựng đề cương chi tiết các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh dựa theo chương trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo, trực tiếp giảng dạy các môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Chính trị trong hệ thống chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng và Liên thông Cao đẳng lên Đại học tại trường Đại học Công nghiệp Việt trì.

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy.

Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của Bộ môn.

Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp các môn thuộc Bộ môn quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu thuộc đơn vị.

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị

Quản lý và phân công việc ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

Thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin.

Nghiên cứu xây dựng các đề tài NCKH phục vụ cho giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin.

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi hết học phần các môn học do Bộ môn quản lý.

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy.

7. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong những năm học vừa qua, tỷ lệ sinh viên thi kết thúc học phần các môn khoa học Mác – Lênin đạt loại giỏi, khá chiếm tỷ lệ cao. 100% sinh viên thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác- Lênin đều đạt yêu cầu.

Với nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ môn Lý luận Chính trị góp phần đào tạo nên những thế hệ sinh viên vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn cần thiết đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thực tế nghề nghiệp.

Song song với hoạt động dạy học, tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị còn rất năng động và nhiệt tình trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, phối hợp với Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp các em tìm hiểu sâu hơn các khái niệm lý luận, từ đó giúp các em vận dung kiến thức lý luận đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường.

8. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Bộ môn Lý luận Chính trị đang đảm nhiệm giảng dạy các môn học:

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5. Chính trị cao đảng nghề

6.  Lịch sử các học thuyết kinh tế