Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2012

TT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

1 Ngành Hóa học (Chi tiết)

– Hóa Phân tích

– Hóa lý

– Hóa sinh ứng dụng

– Hóa học vật liệu

D440112

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

2 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chi tiết)

– Công nghệ các hợp chất vô cơ

– Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại

– Công nghệ hữu cơ-hóa dầu

– Công nghệ giấy và xenlulô

– Công nghệ vật liệu Polime và Composit

– Công nghệ vật liệu silicat

– Công nghệ Hóa dược

– Công nghệ hóa môi trường

– Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học-thực phẩm

– Máy và thiết bị công nghệ hóa chất-dầu khí

– Công nghệ hóa thực phẩm

D510401

Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

3 Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chi tiết)

– Quản lý môi trường

– Công nghệ môi trường

D510406

Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

4 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chi tiết)

– Điện công nghiệp

– Điện tử viễn thông

– Điện tử công nghiệp

– Hệ thống điện

D510301

A, A1

5 Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chi tiết)

– Điều khiển tự động

– Tự động hóa công nghiệp

– Đo lường-Điều khiển công nghiệp

D510303

Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

6 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chi tiết)

– Công nghệ chế tạo máy

– Công nghệ hàn

– Công nghệ kỹ thuật máy công cụ

– Cơ khí hóa chất

– Công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí

D510201

Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

7 Ngành Công nghệ thông tin (Chi tiết)

– Công nghệ phần mềm

– Hệ thống thông tin kinh tế

– Mạng máy tính

– An toàn thông tin

– Khoa học máy tính

D480201

A, A1, D1

8 Ngành kế toán (Chi tiết)

– Kế toán tổng hợp

– Kế toán hành chính sự nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

– Kế toán thương mại, dịch vụ

– Kế toán kiểm toán

D340301

Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

9 Ngành Quản trị kinh doanh (Chi tiết)

– Quản trị kinh doanh tổng hợp

– Quản trị kinh doanh du lịch –khách sạn

– Quản trị maketing

– Thương mại quốc tế

– Quản trị doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng

– Quản trị nhân sự

D340101

Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

10 Ngành Ngôn ngữ Anh (Chi tiết)

D220201

– Toán, Văn, Anh

– Văn, Anh, Sử