Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016

TT Ngành, chuyên ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp các môn xét tuyển
1 Ngành Hóa học

– Hóa Phân tích

D440112 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

2 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

– Công nghệ Hóa vô cơ – Điện hóa

– Công nghệ Nhiên liệu rắn

– Công nghệ hữu cơ – Hóa dầu

– Công nghệ Hóa dược

– Công nghệ vật liệu Silicat

– Công nghệ hóa thực phẩm

– Công nghệ Máy và thiết bị hóa chất

D510401 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

3 Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

– Quản lý tài nguyên môi trường

– Công nghệ môi trường

D510406 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

4 Ngành Công nghệ Sinh học

– Công nghệ sinh học môi trường

– Công nghệ sinh học thực phẩm

– Công nghệ sinh học

D420201 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Văn, Anh

5 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

– Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

D510301 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

6 Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

– Công nghệ điều khiển tự động

– Công nghệ tự động hóa

D510303 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

7 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

– Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

8 Ngành Công nghệ thông tin

– Công nghệ thông tin

D480201 – Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

9 Ngành kế toán

– Kế toán doanh nghiệp

– Kế toán kiểm toán

D340301 Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

10 Ngành Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh tổng hợp

– Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn

D340101 Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

11 Ngành Ngôn ngữ Anh

– Tiếng Anh Du lịch

– Tiếng Anh Hóa học

– Tiếng Anh kỹ thuật – Công nghệ

– Tiếng Anh Thương mại

D220201 – Toán, Văn, Anh

– Văn, Anh, Sử