Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

1 Hóa phân tích

01

2 Công nghệ hóa silicat

02

3 Công nghệ hóa hữu cơ

03

4 Công nghệ hóa vô cơ

04

5 Cơ khí hóa chất

05

6 Công nghệ thông tin

06

7 Điện công nghiệp và dân dụng

07

8 Kế toán

08