Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

TT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

1 Ngành kỹ thuật phân tích

– Phân tích nhiên liệu, nguyên liệu và kiểm tra chất lượng sản phẩm

– Phân tích môi trường

– Phân tích dược phẩm và xét nghiệm y tế

– Phân tích Hóa mỹ phẩm, lương thực thực phẩm

C510401

– Toán, Lý,   Hóa;

– Toán, Lý,   Anh;

– Toán, Hóa, Sinh;

– Toán, Văn, Anh.

2 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

– Công nghệ các hợp chất vô cơ cơ bản

– Công nghệ điện hóa

– Công nghệ phân khoáng

– Công nghệ vật liệu silicat

– Công nghệ hóa môi trường

– Công nghệ lọc –hóa dầu

– Công nghệ các hợp chất hữu cơ cơ bản

– Công nghệ hóa dược

– Máy và thiết bị hóa chất-hóa dầu

C510401

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

3 Ngành Công nghệ vật liệu

– Công nghệ hóa nhựa

C510402

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

4 Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

C510105

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

5 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

– Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

– Điện công nghiệp và dân dụng

– Điện tử công nghiệp

C510301

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

6 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

– Công nghệ chế tạo máy

– Cơ khí hóa chất

– Công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí

– Công nghệ hàn

– Công nghệ kỹ thuật máy công cụ

C510201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

7 Ngành Công nghệ Cơ – Điện tử

C510203

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

8 Ngành Công nghệ thông tin

– Công nghệ phần mềm

– Mạng máy tính

– Hệ thống thông tin

C480201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

9 Ngành Kế toán

– Kế toán tổng hợp

– Kế toán hành chính sự nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

– Kế toán kiểm toán

C340301

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

10 Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh tổng hợp

– Quản trị kinh doanh du lịch –khách sạn

– Quản trị maketing

– Thương mại quốc tế

C340101

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

11 Tài chính-ngân hàng

– Tài chính doanh nghiệp

– Quản lý tài chính công

– Ngân hàng

– Thuế

C340201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Anh

12 Việt Nam học

– Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

C220113

– Văn, Sử, Địa

– Văn, Sử, Toán

– Anh, Sử, Toán

– Toán, Văn, Anh