CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015

A. Công khai chuẩn đầu ra chung cho tất cả các ngành trình độ Cao đẳng TS 2015

B. Công khai chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo

1. Ngành CNKT CƠ KHÍ

2. Ngành CNKT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

3. Ngành CNKT HÓA HỌC

4. Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5. Ngành KẾ TOÁN

6. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

7. Ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

line