Khoa điện

 1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

          Văn phòng: 112 – Tòa nhà C3

          Điện thoại: +84 (02103) 829247

          Email: khcodien@vui.edu.vn

          Website: http.//vui.edu.vn

 1. QUẢN LÝ KHOA

– P.Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Ánh Dương (Phụ trách chung)

          Điện thoại:  0912362163

          Email: nguyenanhduongpt@gmail.com

– P.Trưởng khoa: TS. Nguyễn Đắc Nam (Phụ trách đào tạo)

          Điện thoại: 0904590546

          Email: dacnam75@gmail.com

– P. Trưởng khoa: ThS. Lý Ngô Mai (Phụ trách công tác Sinh viên)

          Điện thoại: 0942262498

          Email: maihoa74@gmail.com

3. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

 1. Điện, điện tử: Trưởng BM – ThS. Vũ Doãn Vượng.
 2. Điều khiển và TĐH: Trưởng BM – ThS. Bùi Thị Thanh Thủy
 3. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
 4. Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử

– Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, lắp đặt các thiết bị điện-điện tử;

– Khai thác, vận hành thiết bị, hệ thống thiết bị điện-điện tử;

 – Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện-điện tử;

– Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ;

– Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

Các chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử.

 1. Công nghệ kỹ thuật Điều khiển- Tự động hóa

– Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điều khiển, dây truyền tự động hóa;

– Khai thác, vận hành các thiết bị, hệ thống thiết điều khiển, dây truyền tự động hóa;

– Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điều khiển, thiết bị trong dây truyền tự động hóa;

– Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ;

– Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

Các chuyên ngành đào tạo: Tự động hóa công nghiệp; Điều khiển tự động;

4. GIỚI THIỆU VỀ KHOA, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Khoa Điện tiền thân là khoa Điện tử – tin học, Máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu được thành lập năm 2001 trên cơ sở đổi tên khoa Máy và thiết bị Hóa chất –Hóa dầu.

– Năm 2002 khoa Điện kỹ thuật & Công nghệ thông tin được thành lập trên cơ sở tách từ khoa Điện tử – tin học, máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu;

– Năm 2006 khoa Điện được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa Điệnkỹ thuật & Công nghệ thông tin.

– Năm 2011, thành lập trường Đại học Công nghiệp Việt trì trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Hóa chất, Khoa Cơ –Điện được thành lập trên cơ sở hai khoa: Khoa Cơ khí và Khoa điện;

– Năm 2013 Khoa Điện được tái lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Cơ- Điện.

5. CÁC NGHÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 Trình độ đại học

 1. Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử –  Mã ngành: D510301

 – Điện công nghiệp : Thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị điện,điện tử trong sản xuất công nghiệp, …

– Điện tử viễn thông : Thiết kế, triển khai, xây dựng; Quản lý kỹ thuật hệ thống điện tử, viễn thông, hệ thống chuyển mạch, truyền số liệu, truyền dẫn thông tin quang, truyền dẫn vi ba, thông tin vệ tinh;…

– Điện tử công nghiệp : Nghiên cứu triển khai, thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị điện, điện tử trong sản xuất công nghiệp;…

– Hệ thống điện : Quản lý kỹ thuật hệ thống điện, nhà máy điện, mạng lưới truyền tải và phân phối điện; …

 1. Công nghệ kỹ thuật Điều khiển- Tự động hóa-  Mã ngành: D510303

– Điều khiển tự động : Quản lý, giám sát, khai thác và sử dụng các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động trong các nhà máy, xí nghiệp,…

– Tự động hóa công nghiệp : Nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ; Thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt và vận hành các thiết bị tự động hóa; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị tự động hóa, …

– Đo lường – Điều khiển công nghiệp : Quản lý, giám sát, khai thác các thiết bị đo lường và điều khiển trong công nghiệp; Lắp đặt, lập trình điều khiển các hệ thống điều khiển; Chuyển giao công nghệ trong đo lường và điều khiển công nghiệp; …

Liên thông Cao đẳng-Đại học

 1. Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử
 2. Công nghệ kỹ thuật Điều khiển- Tự động hóa

Trình độ Cao đẳng

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử- Mã ngành C510301

          Các chuyên ngành đào tạo:

– Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

– Điện công nghiệp và dân dụng

– Điện tử công nghiệp

Đào tạo ngắn hạn

          – Điều khiển lập trình PLC

          – Thiết kế, vận hành hệ thống SCADA

          – Thiết kế, vận hành hệ thống DCS

          – Thiết kế, chế tạo mạch điện- điện tử

          – Thiết kế, lập trình vi điều khển

          – Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dây truyền công nghệ.

6. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các phòng điều khiển trung tâm; phòng công nghệ tự động hoá; phân xưởng điện; cơ- điện… trong các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp…; các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm Điện, điện tử, dây truyền tự động hoá; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực điện, điện tử,  điều khiển-tự động hoá trong và ngoài nước; … với vai trò người quản lý, thiết kế sản phẩm, cải tạo nâng cấp hệ thống vận hành, sửa chữa, hay là người tư vấn kỹ thuật và công nghệ

7. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Chuẩn đầu ra 

 1. Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử

Hệ đào tạo chính quy

Đại học: 

+ Kiến thức

    Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Điện- Điện tử:

– Đảm bảo kiến thức cơ bản về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và nhân văn, đường lối cách mạng Việt nam, quốc phòng toàn dân;

– Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống điện- điện tử ;

– Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở của ngành học để nghiên cứu và phân tích các hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật;

–  Khả năng áp dụng kiến thức chuyên sâu của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp công nghệ của hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật.

+ Kỹ năng

– Tổ chức quản lý, chỉ đạo quá trình sản xuất và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

–  Lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề then chốt về kỹ thuật trong lĩnh vực Điện- Điện tử trong các nhà máy xí nghiệp;

-Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ;

– Thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị Điện- Điện tử;

– Khai thác, vận hành thiết bị, hệ thống thiết bị Điện- Điện tử trong dây truyền sản xuất;

 – Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Điện- Điện tử trong dây truyền sản xuất;

   + Kỹ năng mềm

Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

1- Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

2- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3- Biết tin học văn phòng; thành thạo thiết kế trên máy tính.

+ Trình độ ngoại ngữ đạt được

– Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOIC từ 350 trở lên

+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các phòng điều khiển trung tâm; phòng công nghệ tự động hoá; phân xưởng điện; cơ- điện… trong các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp…; các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm Điện, điện tử, dây truyền tự động hoá; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực điện, điện tử,  điều khiển-tự động hoá trong và ngoài nước; … với vai trò người quản lý, thiết kế sản phẩm, cải tạo nâng cấp hệ thống vận hành, sửa chữa, hay là người tư vấn kỹ thuật và công nghệ.

– Làm GV giảng dạy các trường Đại học, cao đẳng.

+ Học lên trình độ cao hơn: Thạc sĩ, tiến sỹ.

Cao đẳng: 

+ Kiến thức

    – Đảm bảo kiến thức cơ bản về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và nhân văn, đường lối cách mạng Việt nam, quốc phòng toàn dân;

   – Có đủ kiến thức khoa học tự nhiên để học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học;

   – Có kiến thức cơ sở của ngành vững chắc để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống điện- điện tử ;

   – Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành công nghệ Điện- Điện tử  kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để phân tích, đánh giá giải pháp công nghệ của hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật.

+ Kỹ năng

   – Khai thác, vận hành thiết bị, hệ thống Điện- Điện tử  trong dây truyền công nghệ sản xuất;

   – Lắp đặt, sửa chữa các thiết bị, máy sản xuất trong dây truyền công nghệ;

   – Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Điện- Điện tử trong dây truyền sản xuất;

   –  Phối hợp với kỹ sư để tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ứng dụng kỹ thuật Điện- Điện tử;

+ Kỹ năng mềm

   – Tổ chức và làm việc theo nhóm;

      – Biết tin học văn phòng ; thiết kế trên máy tính.

+ Trình độ ngoại ngữ đạt được

– Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, trình độ B

+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp…; các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm điện- điện tử; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực điện- điện tử trong và ngoài nước; với vai trò cán bộ kỹ thuật, người vận hành, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống hay là người tư vấn kỹ thuật và công nghệ.

– Học lên trình độ cao hơn.

 1. Công nghệ kỹ thuật Điều khiển- Tự động hóa

Hệ đào tạo chính quy

Đại học: 

+ Kiến thức:

– Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực Điều khiển – tự động hóa:

– Đảm bảo kiến thức cơ bản về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và nhân văn, đường lối cách mạng Việt nam, quốc phòng toàn dân;

– Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống tự động hóa /quá trình điều khiển;

– Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở của ngành học để nghiên cứu và phân tích các hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật;

–  Khả năng áp dụng kiến thức chuyên sâu của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp công nghệ của hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật.

+ Kỹ năng

– Tổ chức quản lý, chỉ đạo quá trình sản xuất và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

–  Lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề then chốt về kỹ thuật trong lĩnh vực điều khiển- TĐH;

-Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ;

– Thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị ĐK-TĐH;

– Khai thác, vận hành thiết bị, hệ thống thiết bị ĐK-TĐH;

 – Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị ĐK-TĐH;

   + Kỹ năng mềm

Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:

1- Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành)

2- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

3- Biết tin học văn phòng; thành thạo thiết kế trên máy tính.

+ Trình độ ngoại ngữ đạt được

– Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOIC từ 350 trở lên

+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các phòng điều khiển trung tâm; phòng công nghệ tự động hoá; phân xưởng điện; cơ- điện… trong các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp…; các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm Điện, điện tử, dây truyền tự động hoá; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực điện, điện tử,  điều khiển-tự động hoá trong và ngoài nước; … với vai trò người quản lý, thiết kế sản phẩm, cải tạo nâng cấp hệ thống vận hành, sửa chữa, hay là người tư vấn kỹ thuật và công nghệ.

– Làm GV giảng dạy các trường Đại học, cao đẳng.

+ Học lên trình độ cao hơn: Thạc sĩ, tiến sỹ.

Cao đẳng: 

+ Kiến thức

– Đảm bảo kiến thức cơ bản về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và nhân văn, đường lối cách mạng Việt nam, quốc phòng toàn dân;

– Có đủ kiến thức khoa học tự nhiên để học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học;

– Có kiến thức cơ sở về ngành vững chắc để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống ĐK-TĐH;