Kinh tế

1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Khoa Kinh tế, Tầng 2, Nhà N, Cơ sở Việt Trì, số 9 đường Tiên Sơn, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Số điện thoại:

Email: khkinhte@vui.edu.vn

2. QUẢN LÝ KHOA

Phó trưởng Khoa (Phụ trách): ThS. Đinh Thị Vân Anh

Điện thoại: 0917.299.181

Email: anhdtv@vui.edu.vn

– Phó trưởng Khoa: ThS. Bùi Thu Huyền

Điện thoại: 0912.814.000

Email: huyenbt@vui.edu.vn

– Phó trưởng Khoa: ThS. NCS. Vũ Thị Phương Lan

Điện thoại: 0983.136.991

Email:lanvtp@vui.edu.vn

3. CÁC BỘ MÔN

– Bộ môn Kế toán

  • Phó trưởng BM- TS. Bùi Tiến Dũng. ĐT: 0989.796.330

– Bộ môn Quản trị kinh doanh

  • Phó trưởng BM (Phụ trách) – ThS.NCS. Nguyễn Thị Kiều Nhung; ĐT: 0989.256.292

   Phó trưởng BM – ThS. Lê Thị Kim Xuyến. ĐT: 0977.674.557

  • Chuyên viên
  • Trợ lý Giáo vụ khoa – Cao Thị Thu Hiền. ĐT: 0983.403.705

4. GIỚI THIỆU VỀ KHOA, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Xuất phát từ nhu cầu phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Kinh tế, Bộ môn Kế toán được thành lập vào tháng 08 năm 2004 trực thuộc Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Hoá chất.

            Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về cả quy mô và chất lượng đào tạo khối ngành kinh tế, ngày 15 tháng 03 năm 2006, khoa Kinh tế được thành lập với nhiệm vụ đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.

            Ngày 20 tháng 01 năm 2011, trường Cao đẳng Hóa chất được Thủ tướng Chính phủ nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, trong đó khoa Kinh tế thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học ngành Kế toán với hai chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp vàKế toán – Kiểm toán; ngành Quản trị kinh doanh với hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp và Quản trị kinh doanh Du lịch – Khách sạn.

Chức năng, nhiệm vụ

            – Đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng hệ đại học và cao đẳng thuộc các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh;

            – Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo, triển khai và quản lý quá trình đào tạo ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và các ngành khác đáp ứng nhu cầu của xã hội;

            – Tổ chức biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, bài giảng phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

            – Đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, biên soạn xuất bản giáo trình, tài liệu giảng dạy;

            – Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên có kỹ năng, trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

            – Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

5. CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Kế toán (Đại học và Cao đẳng): gồm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Kế toán – Kiểm toán

+ Người học được trang bị kiến thức về kinh tế – xã hội, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kiến thức về phân tích báo cáo tài chính, kiểm toán, có khả năng cập nhật và nắm vững các chính sách, chế độ về kế toán, kiểm toán.

+ Người học có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện đại; biếttư vấn giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định chính sách tài chính, nhân sự; thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ…

Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học và Cao đẳng): gồm các chuyên ngànhQuản trị kinh doanh tổng hợp và Quản trị kinh doanh Du lịch – Khách sạn.

+ Người học được trang bị kiến thức về quản trị kinh doanh như: Quản trị nhân sự, Quản trị chất lượng, Quản trị sản xuất tác nghiệp…và các kiến thứcvề giao tiếp xã hội, tổ chức, quản lý tổ chức, quản lý nhóm.

+ Người học có kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích môi trường kinh doanh để hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra chiến lượckinh doanh của Doanh nghiệp; có kỹ năng đàm phán hợp đồng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng phân tích báo cáo tài chính…

6. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Ngành kế toán

– Làm việc trong phòng Tài chính kế toán

– Làm việc trong bộ phận Kinh doanh, Marketing

– Làm việc trong bộ phận Kiểm toán

– Nhân viên thu ngân, kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán nguồn vốn, kế toán tài sản …

– Nhân viên kinh doanh, thống kê …

– Kế toán tổng hợp

– Kế toán trưởng

– Giám đốc tài chính

Ngành Quản trị kinh doanh

– Làm việc trong bộ phận Kinh doanh: nhân viên bán hàng, nhân viên thị trường, nhân viên quản lý sản xuất, điều độ, trưởng bộ phận bán hàng, giám đốc kinh doanh.

– Làm việc trong bộ phận Nhân sự: quản lý lao động, tiền lương, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, giám đốc nhân sự.

– Giám đốc công ty, doanh nghiệp …