KHOA KINH TẾ: LỊCH BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA TUYỂN SINH 2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo khóa tuyển sinh 2012

Căn cứ đề xuất của các bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế tổ chức vấn đáp chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Cụ thể:

 

TT

Lớp

Ngày

Ghi chú

1

KT1Đ12 29/2 và 01/3/2016  

2

KT2Đ12 29/2 và 01/3/2016  

3

KT3Đ12 29/2 và 01/3/2016  

4

KT4Đ12 29/2 và 01/3/2016  

5

QT1Đ12 02/3/2016  

Buổi sáng bắt đầu từ: 7h30

Buổi chiều bắt đầu từ: 13h00

Sinh viên theo dõi danh sách và lịch cụ thể tại bảng tin khoa Kinh tế.

Lưu ý: sinh viên có mặt từ 7h00 (ca sáng) và 12h30 (ca chiều) chuẩn bị slide, máy tính để bảo vệ chuyên đề theo kế hoạch.