Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

ĐT: (0210)3848 636/ 3829 247

Fax: (0210)3818 867 / 3827 306

Website: http://www.vui.edu.vn

Email: cnvt@vui.edu.vn