Hội đồng trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại và đơn vị công tác

1

Chủ tịch hội đồng trường

TS. Lê Thanh Tâm

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

2

Thành viên hội đồng

PGS. TS. NGƯT.

Vũ Đình Ngọ

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

3

Thành viên hội đồng

TS. Vũ Đức Bình

Phó Hiệu trưởng.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

4

Thành viên hội đồng

PGS. TS. Trần Thị Hằng

Phó Hiệu trưởng.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

5

Thành viên hội đồng

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

6

Thành viên hội đồng

Th.S Trương Minh Chính

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

7

Thành viên hội đồng

TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Trưởng khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

8

Thành viên hội đồng

TS Vũ Quốc Hiến

Trưởng khoa Cơ Khí –  Ô tô

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

9

Thành viên hội đồng

Vũ Thị Phương Lan

Phó Trưởng khoa Kinh tế

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

10

Thành viên hội đồng

Nguyễn Thị Linh

Ủy viên BTV Đoàn trường

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

11

Thành viên hội đồng

Nguyễn Ngọc Minh Hương

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ công thương

12

Thành viên hội đồng

Lê Thanh Sơn

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

13

Thành viên hội đồng

Thái Hoàng

Phó tổng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng khoa học

Viện kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt nam

14

Thành viên hội đồng

Văn Đình Hoan

Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

15

Thành viên hội đồng

Nguyễn Thế Truyện

Viện Trưởng

Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa.