Kế hoạch

Kế hoạch số : 43/KH- ĐHCNVT ngày 22/8/2022 tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và ngành Hóa học.

23 tháng 08, 2022 Ban biên tập nhà trường

Kế hoạch số : 43/KH- ĐHCNVT ngày 22/8/2022 tổ chức lễ công bố Quyết định và trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và ngành Hóa học.