Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 21/02 đến ngày 25/02/2022

21 tháng 02, 2022 Ban biên tập nhà trường

    Thứ hai ngày 21/02

7h30

 

 

 

14h00

 

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Hội đồng thẩm định tên, nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022

Thành phần:  Các đồng chí có tên trong Quyết định số 709/QĐ-ĐHCNVT ngày 24/12/2021;

    - Mời Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022

Tại phòng 201 nhà C3

Họp Giám hiệu

Thành phần: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu

    - Mời Trưởng phòng: Tổ chức – Hành chính, Quản lý Đào tạo, Khoa học Công nghệ và ĐBCLGD, Công tác sinh viên và Tuyển sinh, Quản trị

    Thứ tư ngày 23/02

14h00

 

 

 

 

Tại phòng 201 nhà C3

Hiệu trưởng gặp mặt các cán bộ, viên chức có trình độ Phó Giáo sư, tiên sĩ

Thành phần: Các cán bộ viên chức có trình độ tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp Nhà nước (chờ cấp bằng)

    - Kính mời đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường dự

    Thứ sáu ngày 25/02

13h30

Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

Hội nghị viên chức Nhà trường năm 2022

Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường

(Các giảng viên có giờ dạy bố trí đổi giờ để tham dự Hội nghị đầy đủ, Tổ bảo vệ phân công trực đảm bảo an ninh trật tự trong Trường)

Thứ ba  ngày 22/02

13h30

Tại phòng 201nhà C3

- Họp tổ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Duy Hưng

TP: Các đồng chí trong tổ xác minh theo Quyết định số 74/QĐ-ĐHCNVT ngày 18/02/2022