Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

03 tháng 05, 2021

Trong những năm qua, cán bộ, giảng viên của Trường đã thực hiện được 158 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tế sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao như 2 đề tài cấp Bộ: sản xuất FeSO4.2H2O từ nước thải của nhà máy cột thép HuynDai - Đông Anh; đề tài nghiên cứu sản xuất bột Al2O3 từ bã thải của Công ty nhôm Sông Hồng; Tổng hợp Ferit MFe2O4(với M=Co,Ni) cấp hạt Nano bằng phương pháp hóa học ướt; Nghiên cứu, ứng dụng phân tích định tính cation bằng thuốc thử axit bazơ thay thế hệ thống phân tích định tính với thuốc thử H2S; Ứng dụng mạng notron truyền thẳng nhiều lớp nhận dạng vị trí động cơ điện một chiều...

Ngoài giá trị mang lại hiệu quả về kinh tế, còn có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường mà xã hội đang quan tâm. Có 78 đề tài NCKH của sinh viên mang lại giá trị và ý nghĩa thực tiễn như: Nghiên cứu sử dụng vật liệu trong nước để thay thế một phần nguyên liệu nhập ngoại trong công nghiệp sản xuất sứ dân dụng cao cấp; Nghiên cứu chế tạo vật liệu Cordierit –Mulit dùng làm đệm kê trong các lò nung gốm sứ...