Giới thiệu

STT

Tên đơn vị

Cán bộ quản lý đơn vị

1

Khoa Công nghệ Hóa học và môi trường

ĐT: (0210) 3 827 503

Email: khhoahoc@vui.edu.vn

Website: http://khoacongnghehoahoc.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 101 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa:

TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Phó Khoa:

– TS. Nguyễn Minh Tuấn

– ThS. Đàm Thị Thanh Hương

2

Khoa Kỹ thuật Phân tích

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khktpt@vui.edu.vn

Website: http://khoaphantich.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 102 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa:

TS. Quản Cẩm Thúy

Phó Khoa:

– TS. Nguyễn Thị Lan Anh

4

Khoa Điện

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khcodien@vui.edu.vn

Website: http://khoadien.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 110 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa:

– TS. Nguyễn Đắc Nam

Phó Khoa:

– ThS. Nguyễn Ánh Dương

– TS. Lê Quang Tuyến

5

Khoa Cơ khí - Ô tô

ĐT: 0210 3829 247

Email:  khcokhi@vui.edu.vn

Website: http://cokhi.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 103 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa:

– TS. Vũ Quốc Hiến

Phó Khoa:

– ThS. Nguyễn Đình Thanh

 

6

Khoa Kinh tế

ĐT: (0210) 3 815 718

Email: khkinhte@vui.edu.vn

Website: http://khoakinhte.vui.edu.vn/

Phó Khoa – Phụ trách Khoa:

– TS Vũ Thị Phương Lan

Phó Khoa:

– TS. Bùi Tiến Dũng

7

Khoa Công nghệ Thông tin

ĐT: (0210) 3 868 126

Email: khcntt@vui.edu.vn

website: fit.vui.edu.vn

Phó Khoa – Phụ trách Khoa:

– TS. Nguyễn Quốc Khánh

8

Khoa Khoa học Cơ bản

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khkhcb@vui.edu.vn

Liên hệ: Cơ sở Việt Trì

Trưởng Khoa:

– ThS. Hoàng Minh Văn

Phó Khoa:

– TS. Lê Thành Cương

9

Khoa ngoại ngữ

ĐT: (0210) 3 848 636

Email: khngoaingu@vui.edu.vn

Website: http://khoangoaingu.vui.edu.vn/

Phó Khoa:

– ThS.NCS. Nguyễn Xuân Long

Phó Khoa:

– ThS. Nguyễn Thị Huệ

10

Bộ môn Lý luận Chính trị

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khllct@vui.edu.vn

Trưởng Bộ môn:

– TS. Bùi Ngọc Hà

Thành lập năm 1956

Đào tạo

  • Đào tạo trên 80.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề

Những thành tích đạt được

  • 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1960; 1964 và 1968)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhì ( năm 1985)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1997)
  • 1 Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1990)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)
  • 1 Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2006)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011)

Hợp tác

  • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia.
  • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế