Đặc san khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần Vật lý đại cương 2 của sinh viên hệ Cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”

03 tháng 05, 2021

Chiều ngày 31/10/2012, tại phòng 305 C1 cơ sở Lâm Thao, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường đã họp, để đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần Vật lý đại cương 2 của sinh viên hệ Cao đẳng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” của chủ nhiệm đề tài Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hải, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản.

Thành viên Hội đồng gồm: TS. Vũ Đình Ngọ-Chủ tịch Hội đồng, ThS. Nguyễn Thị Hạnh-Ủy viên phản biện 1, ThS. Nguyễn Ánh Dương-Ủy viên phản biện 2, ThS. Nguyễn Mạnh Tiến-Ủy viên thư ký, ThS. Trương Minh Chính-Ủy viên, ThS. Lê  Thành C­ương-Ủy viên, ThS. Đỗ Cao Minh-Ủy viên.

TS. Vũ Đình Ngọ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi nghiệm thu

Tác giả đã trình bày tóm tắt công trình khoa học gồm các phần:

I. Mở đầu

II. Tổng quan tài liệu;

III. Nội dung và phương pháp tiến hành nghiên cứu;

IV. Kết quả và thảo luận.

V. Kết luận chung và hướng phát triển của đề tài;

ThS. Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao mục đích, ý nghĩa thực tiễn và nội dung của đề tài, nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học của sinh viên một cách khách quan, chính xác và tránh được hiện tượng học tủ, học lệch và quay cóp, vấn đề này hiện nay nhà trường rất quan tâm. Thành công của đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trong phong trào “Thi đua dạy tốt và học tốt” của Nhà trường.

Hội đồng đã chấm đề tài với kết quả loại khá.