Các ngành đào tạo

Các ngành nghề đào tạo năm 2021

04 tháng 06, 2021 Ban biên tập nhà trường

* Thạc sĩ: Kỹ thuật Hóa học

* Đại học:

- Công nghệ kỹ thuật Hóa học;

- Hóa học (Hóa phân tích);

- Công nghệ kỹ thuật Môi trường;

- Công nghệ Sinh học;

- Công nghệ Thực phẩm;

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí ;

- Công nghệ kỹ thuật Ô tô;

- Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;

- Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử;

- Công nghệ Thông tin;

- Quản trị Kinh doanh;

- Kế toán;

- Ngôn ngữ Anh.