Đăng ký xét tuyển Online

Đăng ký xét tuyển Online

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

LInk đăng ký đăng ký tuyển sinh online: http://tuyensinh.vui.edu.vn/

Video hướng dẫn đăng ký tuyển sinh online trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì