Giới thiệu

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

            Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên được Bộ Công Thương công nhận theo Quyết định số 705/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2.QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Quy chế làm việc của Hội đồng trường, Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐT ngày 23/03/2021 của chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì    

Văn bản Hội đồng trường

Thành lập năm 1956

Đào tạo

  • Đào tạo trên 80.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề

Những thành tích đạt được

  • 3 Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1960; 1964 và 1968)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhì ( năm 1985)
  • 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1997)
  • 1 Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1990)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2002)
  • 1 Huân chương độc lập hạng Nhì (năm 2006)
  • 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011)

Hợp tác

  • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia.
  • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế