Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 130/TB-ĐHCNVT ngày 30/7/2021. V/v nhập học cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021.

02 tháng 08, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 130/TB-ĐHCNVT ngày 30/7/2021. V/v nhập học cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021.