Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 131/TB-ĐHCNVT ngày 03/8/2021. V/v nhập học cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021.

04 tháng 08, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 131/TB-ĐHCNVT ngày 03/8/2021. V/v nhập học cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021.