Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 160/TB-ĐHCNVT ngày 25/11/2019. V/v tuyển sinh liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.

03 tháng 05, 2021

Thông báo số 160/TB-ĐHCNVT ngày 25/11/2019. V/v tuyển sinh liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.