Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 161/TB-ĐHCNVT ngày 25/11/2019. Tuyển sinh đào tạo văn bẳng 2 đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.

03 tháng 05, 2021

Thông báo số 161/TB-ĐHCNVT ngày 25/11/2019. Tuyển sinh đào tạo văn bẳng 2 đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.