Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 178/TB-ĐHCNVT ngày 16/9/2021. V/v công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021

21 tháng 09, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 178/TB-ĐHCNVT ngày 16/9/2021. V/v công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021