Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 183/TB-ĐHCNVT ngày 24/9/2021. V/v công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2021

24 tháng 09, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 183/TB-ĐHCNVT ngày 24/9/2021. V/v công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2021