Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 210/TB-ĐHCNVT ngày 12/11/2021. Tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông đại học

23 tháng 11, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 210/TB-ĐHCNVT ngày 12/11/2021. Tổ chức xét tuyển cho thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông đại học