Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 67/TB-ĐHCNV ngày 08/6/2020. V/v tuyển sinh liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020.

20 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 67/TB-ĐHCNV ngày 08/6/2020. V/v tuyển sinh liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020.