Tin tức khoa học công nghệ

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường Đại học địa phuơng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường Đại học địa phuơng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"