Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”

03 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Vũ Quốc Hiến đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm

Đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu lập trình trên phần mềm Ansys để tính toán cho các kết cấu dầm cầu, vỏ tàu ngầm, vỏ tên lửa, vỏ đạn, ống dẫn và bình chứa nước.

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có tính khả thi vì đã nghiên cứu, tính toán động lực học của các kết cấu phức tạp. Đặc biệt là tính toán, xác định tần số dao động riêng của các kết cấu để tránh cộng hưởng cho các kết cấu khi làm việc. Phần lớn các kết cấu khi làm việc bị phá hỏng ở quá trình chịu tải trọng động khi lực kích thích có tần số gần đúng với tần số dao động riêng của kết cấu dẫn đến cộng hưởng làm biến dạng, kết cấu tăng đột ngột mà cơ học cổ điển chỉ đi tính toán bền cho các kết cấu ở trạng thái chịu tải trọng tĩnh.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.