Tin tức khoa học công nghệ

TS BÙI NGỌC HÀ ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Ngày 8/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Bùi Ngọc Hà đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập trong giờ học các môn Lý luận chính trị cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”

Xuất phát từ thực tiễn việc học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết quả học tập không cao. Có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân căn bản là các em chưa có hứng thú học tập tốt. Vì vậy, việc tìm hiểu hứng thú học tập và đưa ra các giải pháp cần thiết góp phần nâng cao kết quả học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên và kết quả đào tạo của nhà trường là hết sức cần thiết.

Đề tài đã khảo sát thực trạng mức độ biểu hiện hứng thú học tập các môn Lý luận chính trị; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính khả thi. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Đạt yêu cầu.