Tin tức khoa học công nghệ

TS. MINH THỊ THẢO ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Ngày 9/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Minh Thị Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường : “Nghiên cứu sự tăng trưởng gia cầm (gà) sử dụng chất chống oxy hóa Bisphenol-5”

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các loại thức ăn cho gia cầm (gà) và rất nhiều chất tăng trưởng cho gia cầm. Do vậy, xuất phát từ mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng gia cầm (gà) nhờ sử dụng chất chống oxy hóa Bisphenol-5. Nhóm tác giả đã  nghiên cứu chứng minh độ an toàn của Bisphenol-5 như về lượng và nồng độ, quá trình phân hủy của Bisphenol-5, khảo sát quá trình phát triển của gà dựa vào sự tăng khối lượng hoặc tăng theo phần trăm, quy trình nuôi, bổ sung quy định an toàn về các thông số sử dụng...

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.