Nghiên cứu khoa học

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ”

06 tháng 06, 2021

Chiều ngày 23/11/2019, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức seminar khoa học: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.