Tin tức khoa học công nghệ

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ”

03 tháng 05, 2021

Chiều ngày 23/11/2019, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức seminar khoa học: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong Bộ môn.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, là cả một pho lịch sử bằng vàng. Kho tàng lịch sử quý giá đó không chỉ gồm những sự kiện lịch sử oanh liệt, hào hùng của Đảng và dân tộc mà điều có ý nghĩa lớn lao là những kinh nghiệm, những bài học lịch sử, những vấn đề lý luận cách mạng Việt Nam được tổng kết từ hiện thực lịch sử với những sự kiện oanh liệt hào hùng đó. Việc nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường đại học là rất cần thiết. Vì vậy, Bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức seminar nhằm trao đổi, đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Tại buổi seminar các giảng viên nhấn mạnh một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:

Thứ nhất, giảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có niềm tin cách mạng vào sự lãnh đạo của Đảng và phải truyền tải được niềm tin đó tới sinh viên thông qua các bài giảng;

Thứ hai, trong giảng dạy, giảng viên phải xác định đúng đối tượng nghiên cứu của môn học để làm rõ kiến thức cơ bản của từng bài;

Thứ ba, tăng cường đổi mới phương pháp, áp dụng phương pháp dạy học tích cực gắn với công nghệ thông tin;

Thứ tư, phảt tăng cường tính thực tiễn, tính thời sự trong các bài giảng Lịch sử Đảng. Tổ chức cho sinh viên đi tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, xem phim tài liệu về lịch sử, chiến tranh để tăng hứng thú cho người học;

Thứ năm, tăng cường quá trình tự học của sinh viên;

Thứ sáu, xây dựng mô hình hóa kiến thức, sử dụng bản đồ tư duy trong quá trình dạy và học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ nhiều nội dung về những giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trong thời gian tới./.