Tin tức khoa học công nghệ

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức seminar chuyên môn

08 tháng 12, 2021 Ban biên tập nhà trường

Chiều ngày 7/12/2021, Khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức seminar online trên hệ thống MS teams.

Tham dự buổi seminar có đẩy đủ các thầy cô trong Khoa.

Mở đầu buổi seminar ThS. Trần Thị Hiệp – Phó trưởng Khoa (phụ trách Khoa) phát biểu về mục đích và ý nghĩa của buổi seminar, giới thiệu báo cáo viên.

TS. Nguyễn Quốc Khánh báo cáo nội dung seminar: “Thay đổi đề cương chi tiết học phần Ứng dụng thiết kế đồ họa”. Tác giả nhấn mạnh lý do thay đổi đề cương: Đề cương cũ có nội dung chủ yếu là thực hành các nội dung đã học ở học phần “Đồ họa máy tính”, cụ thể: Tổng giờ thực hành: 30 tiết: Thực hành phần vẽ Autocad - 10 tiết ; Thực hành phần vẽ Corel – 10 tiết; Thực hành xử lý ảnh - 5 tiết (nội dung mới); Kết hợp Photoshop với Corel làm quảng cáo – 5 tiết. Dự kiến đề cương mới: Mục đích của đề cương mới: Ứng dụng thiết kế đồ họa là giúp sinh viên thành thạo 2 công cụ: Xử lý ảnh – Photoshop; Thiết kế đồ họa vector – Adobe Illustrator.

Tiếp theo, buổi seminar được nghe Th.S Phạm Thị Thu Hường báo cáo nội dung “Thay đổi đề cương chi tiết chứng chỉ chuẩn đầu ra theo chuẩn MOS cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin”. Trong đó, tác giả trình bày những điều chỉnh về nội dung, số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành, tự học cụ thể trong từng chương của học phần đảm bảo thời lượng 2 tín chỉ.

 

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Ánh báo cáo nội dung seminar: “Những thói quen xấu khi học các môn lập trình và cách khắc phục”. Tác giả nhấn mạnh: Thực trạng học các môn lập trình của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin –VUI đó là: Sinh viên bị động; Viết code hàng loạt; Sử dụng tiếng Anh còn hạn chế... từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục: Người học phải đọc tài liệu, kết hợp đọc cả tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt; Tổ chức chương trình thành những chương trình con …

Buổi seminar của Khoa Công nghệ Thông tin diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các thầy cô tham dự buổi seminar thảo luận, góp ý để làm sáng tỏ vấn đề mà tác giả đưa ra nhằm xây dựng đề cương các học phần do Khoa phụ trách phù hợp với xu thế phát triển ngành công nghệ thông tin của thế giới./.