Sự kiện

Thông tin chi tiết

  • Thứ ba, 12 tháng 04, 2022 00:00:00 AM - 08:00:00 AM
  • Sự kiện này được mở cho: Tất cả mọi người
  • Miễn phí

Phiên họp Quý I năm 2022 Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025

12 tháng 04, 2022 Ban biên tập nhà trường

Sáng ngày 08/4/2022, tại cơ sở Việt Trì, đã diễn ra phiên họp Quý I năm 2022 Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có TS. Lê Thanh Tâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS.NGƯT. Vũ Đình Ngọ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thành viên Hội đồng trường.

Mở đầu phiên họp, TS. Lê Thanh Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn đến các thành viên Hội đồng trường đã quan tâm và dành thời gian đến dự họp với Nhà trường. TS. Lê Thanh Tâm đã báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của Hội đồng trường. Đồng thời, Thầy rất mong trong phiên họp này các thành viên Hội đồng trường cho ý kiến thảo luận đóng góp về: Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển đến năm 2030; Kế hoạch tài chính năm 2022 của Nhà trường; Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Nhà trường; Phương hướng hoạt động hợp tác, liên kết với các đơn vị và doanh nghiệp năm 2022 của Nhà trường; Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi nghe các báo cáo, phiên họp được nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng trường. Các thành viên Hội đồng trường bày tỏ sự thống nhất, đồng thời đóng góp thêm ý kiến về các nội dung trên. Các ý kiến đều được trao đổi dân chủ, công khai, nghiêm túc với tinh thần xây dựng cao.

Phiên họp Quý I năm 2022 Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc và thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển đến năm 2030;

2. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022 của Nhà trường;

3. Thông qua Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Nhà trường;

4. Thông qua Phương hướng hoạt động hợp tác, liên kết với các đơn vị và doanh nghiệp năm 2022 của Nhà trường;

5. Thông qua Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Những nội dung được thảo luận và thống nhất trong phiên họp sẽ là cơ sở để Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Nhà trường trong thời gian tới./.