Tin tức khoa học công nghệ

TS. ĐẶNG NGỌC ĐỊNH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

03 tháng 05, 2021

Sáng ngày 11/12/2019, TS. Đặng Ngọc Định đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ khoáng thiên nhiên chứa Bentonit và ứng dụng hấp phụ chất phóng xạ trong nước thải khai thác quặng”.

TS. Đặng Ngọc Định đã thay mặt nhóm đề tài báo cáo nội dung, trong đó nhấn mạnh những vấn đề nghiên cứu sau: Nghiên cứu, xây dựng qui trình chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng bentonit Cổ Định bằng cách gia nhiệt ở 500oC. Nghiên cứu các điều kiện hấp phụ uranium bằng phương pháp hấp phụ tĩnh trên vật liệu trước và sau gia nhiệt để so sánh, dung lượng hấp phụ của BTN3 đạt cao hơn khoảng 15 đến 25% so với BTT, cụ thể dung lượng BTN3 là 20,53 mg/g và BTT là 16,77 mg/g; Nghiên cứu các điều kiện hấp phụ xử lý uranium trên cột chiết chứa vật liệu BTN3 và thu được tốc độ hấp phụ 1ml/phút, chất rửa giải là hỗn hợp NaCl/HCl 1/0,5 M, tốc độ rửa giải 0,5 ml/phút, khả năng tái sử dụng đạt 5 lần, sự thay đổi nồng độ uranium và khối lượng vật liệu là không ảnh hưởng; Đánh giá khả năng hấp phụ cạnh tranh khi có mặt các ion kim loại khác; Kết luận các ion đều có khả năng hấp phụ trên vật liệu, tuy nhiên các ion có hóa trị cao thì khả năng hấp phụ kém hơn, các ion cùng hóa trị hấp phụ không chênh lệch nhiều. Sự có mặt các ion kim loại khác có tỉ lệ lớn hơn từ 5 đến gần 10 lần không gây ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ của uranium; Đánh giá phương pháp và ứng dụng hấp phụ xử lý uranium trong dung dịch mẫu. Trong mẫu đánh giá và mẫu giả đều cho khả năng hấp phụ xử lý đạt cao (trên 95%), độ sai lệch lớn nhất 1,2%; Ứng dụng hấp phụ xử lý uranium trong mẫu nước thải khu vực khai thác quặng apatit và mẫu lưu của Viện Mỏ luyện kim đạt tốt (trên 90%). Xây dựng qui trình xử lý uranium trên cột hấp phụ chứa vật liệu biến tính từ quặng bentonit Cổ Định.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và có tính ứng dụng thực tế. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá./.