Thông báo tuyển sinh

Thông báo số 105/TB-Thông báo số 09/TB-ĐHCNVT ngày 14/01/2021. V/v tuyển sinh liên thông lên đại học năm 2021.

20 tháng 05, 2021 Ban biên tập nhà trường

Thông báo số 105/TB-Thông báo số 09/TB-ĐHCNVT ngày 14/01/2021. V/v tuyển sinh liên thông lên đại học năm 2021.

Tệp đính kèm